PEER RENE LARSEN

  GALLERIVINDING 

  Vindingvej 119B,

7100, Vejle

DENMARK


  ÅBEN: OPEN:

    Fre 23/2 + Søn 25/2

kl. 14 -17

   (Call) +45 20871584

     Uforpligtignede besøg! 

    Vurdering i eget hjem!


170 kvm udstilling!

  Enestående Originalmalerier i    udstilling til moderate priser.


 

Image on this site: 


STRAY IN DOMAIN (SIGN)

NET ILLUSION

PEER RENÉ LARSEN

TIME TRANSPERANCY 


linkedin.com/in/peer-rené-larsen-07065194


Peer René Larsen on:


Instagram:


Facebook:


GOOGLE: MUSIC by Peer René Larsen 

APPLE music:

https://music.apple.com/dk/album/from-now-on-peace-single/877504123?l=da

Del siden

PEER RENE LARSEN

The soft, often contradictory colors combine into a sweet depth that at the same time strikes the viewer on a deeper emotional layer that activates joy and forms the basis for an even happier view of the image that adds energy and emits more joy in the form of a holistic character artistic and sublime experience that joyfully sets the tone for the viewer's further behavior.

De bløde, ofte modsætningsfyldte farver, forenes i en sødmefyldt dybde, der samtidig rammer beskueren på et dybere følelsesmæssigt lag, der aktiverer glæden og danner grundlag for en endnu gladere beskuelse af billedet, der tilføres energi og sender mere glæde ud i form af en helhedspræget kunstnerisk og sublim oplevelse, der med glæden slår grundtonen an for beskuerens videre adfærd.

Henning Bøtkjær cand.psych.