PEER RENE LARSEN

   GALLERiVINDING 

   Vindingvej 119B

  7100, Vejle

  DENMARK   

Åbent 

    Lørd - Søndag kl. 15:00 - 17.30

      Or Ring/Call for an apointment/aftale

 +45 20871584 

     Uforpligtignede besøg! 

    Få et glas vin med rundt

Vurdering i eget hjem!

170 kvm udstilling!

   Enestående Originalmalerier 


 
Peer René Larsen on:
linkedin.com/in/peer-rené-larsen-07065194


Instagram:


Facebook:


GOOGLE: MUSIC by Peer René Larsen 


APPLE music:

https://music.apple.com/dk/album/from-now-on-peace-single/877504123?l=da


Sportify 


https://www.youtube.com/peerrenelarsen

The soft, often contradictory colors combine into a sweet depth that at the same time strikes the viewer on a deeper emotional layer that activates joy and forms the basis for an even happier view of the image that adds energy and emits more joy in the form of a holistic character artistic and sublime experience that joyfully sets the tone for the viewer's further behavior.

De bløde, ofte modsætningsfyldte farver, forenes i en sødmefyldt dybde, der samtidig rammer beskueren på et dybere følelsesmæssigt lag, der aktiverer glæden og danner grundlag for en endnu gladere beskuelse af billedet, der tilføres energi og sender mere glæde ud i form af en helhedspræget kunstnerisk og sublim oplevelse, der med glæden slår grundtonen an for beskuerens videre adfærd.

Henning Bøtkjær cand.psych.


Del siden